សេវាកម្មរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរឯកជន

តើអ្នកធ្លាប់លឺពីសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរឯកជន សម្រាប់បុរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ? ប្រាកដណាស់ បុរី ណាឌីនឹងផ្តល់ជូនសេវាកម្មពិសេសនេះមុនគេបំផុតជូនអតិថិជន។

ប្រតិបត្តិការ4ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយឈប់នៅផ្សារទំនើបបាយ័ន ផ្សារទំនើបអូទ្បាំព្យា និងផ្សារអីុអន 1 ។