GC Trust

GCC មានក្ដីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាសថា GCCT CO LTD (GC Trust) បានទទួលនូវអាជ្ញាប័ណ្ណសេចក្ដីទុកចិត្តទី 5 ចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា។